Ofertes de Treball

En aquest apartat trobareu tots aquells llocs de treball vacants, ja siguin temporals o definitius, com a conseqüència de noves necessitats organitzatives o bé de posada en funcionament de nous serveis o bé de substitucions.
A continuació trobareu tots els documents d’interès per a prendre part en qualsevol de les convocatòries, així com tota la informació de cada procés de selecció.
Instància procès selectiu