2/22 - Convocatòria i bases del procés de selecció per a la contractació laboral amb caràcter indefinit d’un/a AUXILIAR per al Centre Ocupacional de la Fundació Caviga així com la constitució d’una borsa de treball de personal laboral

2/22 - Convocatòria i bases del procés de selecció per a la contractació laboral amb caràcter indefinit d’un/a AUXILIAR per al Centre Ocupacional de la Fundació Caviga així com la constitució d’una borsa de treball de personal laboral
Estat
tancat
Data limit 09-20-2022
Tipus convocatòria
Borsa de treball