Col·laboracions

Programa de treballs en benefici de la comunitat

Treballem conjuntament amb el conveni de col·laboració amb el departament de justícia de la generalitat per participar en el programa de treballs en Benefici de la comunitat. Les persones que participen en aquest programa col·laboren en el centre realitzant tasques de manteniment, jardineria i de suport al servei de menjador.

Programa de pràctiques

El centre ocupacional participarà en el programa de pràctiques amb entitats o centres educatius de referencia de la comarca amb convenis de col·laboració per a la formació pràctica de cursos relacionats en l’àmbit de l’atenció a les persones.

També col·laborem amb el programa Órbita, emmarcat dins d’un conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Viladecans, que atén, a aquells alumnes que necesiten un incentiu o motivació especial per tal de superar satisfactòriament l’educació Secundària Obligatòria. Des del nostre centre els oferirem una experiència formativa en el món laboral.

Programa de col·laboració amb centres educatius

Es realitzen diferents tallers educatius per ensenyar i sensibilitzar del què som capaços de fer. Seran dirigits principalment a escoles i instituts de la zona.