Els nostres serveis

Centre Ocupacional Caviga

El Centre Ocupacional som un servei i establiment d'atenció diürna on atenem a persones amb discapacitat intel·lectual, majors de 18 anys, en edat laboral i que la seva discapacitat no els hi permet, de forma temporal o definitiva, la seva integració en una empresa ordinària o en un Centre Especial de Treball.

Al Centre Ocupacional Caviga disposem d'una capacitat assistencial registral de 94 places dividides en dos serveis: 80 persones assisteixen al Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i 14 persones assisteixen al Servei Ocupacional d’Inserció (SOI).

  • Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

 És un servei i establiment que té per objecte facilitar als seus usuaris/es una atenció diürna integral que els hi permeti assolir, dins les possibilitats de cadascú i a través d'un pla de suport individual, la màxima qualitat de vida.

  • Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

 El Servei Ocupacional d'Inserció (SOI) forma part del servei de centre ocupacional i s'estructura de forma diferenciada de les activitats productives pròpies d'un centre especial de treball i en conseqüència ni en pot formar part ni pot constituir una fase prèvia del procés productiu d'aquest. Les seves funcions són pròpies i diferenciades de les activitats del Servei de Teràpia Ocupacional.  
Té per objecte facilitar als seus usuaris/es una atenció diürna integral que els hi permeti, dins les possibilitats de cadascú, potenciar i conservar les capacitats laborals per tal que els usuaris/es estiguin en disposició d'integrar-se a l'activitat laboral quan les circumstàncies ho permetin.

 

Per més informació contactar directament amb la Fundació Caviga:

Telèfon: 93 635 74 65 o a caviga@caviga.cat

 

Projecte de Formació i Inserció Laboral i de Treball amb Suport per a Persones amb Discapacitat

El programa Treball Amb Suport és un programa d’orientació i inserció laboral que atén a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental, que tenen dificultats per incorporar-se en el món laboral i que necessiten un acompanyament per a aconseguir-ho. L’objectiu principal és, per tant, aconseguir la inserció socio-laboral d’aquestes persones i donar suport en el manteniment de la feina.

Depenent del moment vital i les característiques i necessitats de la persona, adaptem els objectius específics que haurà d’assolir per arribar a la inserció laboral. Així doncs, cada participant fa un recorregut personalitzat i adaptat.

Durant el temps que estan en el programa, el qual és il·limitat, els i les participants reben formació i entrenament en habilitats i actituds, així com orientació i assessorament. Utilitzem una metodologia participativa i cooperativa que té com a objectiu apoderar les persones a través d’activitats en l’aprenentatge significatiu.

El programa permet que la persona prengui consciència d’aquells aspectes de la seva història de vida que el poden ajudar en el seu projecte vital (personal i professional). A la vegada duem a terme una dinamització grupal que parteix del treball de l’empatia, el sentiment de concordança amb l’altre, que permet desenvolupar l’autoestima i l’autoconfiança, així com també millorar l’habilitat comunicativa verbal i no verbal.

Així doncs, aconseguim una millora personal i professional que permet a la persona preparar-se, augmentar la seva autoconfiança i la seva ocupabilitat per accedir al mercat de treball. I quan aquesta comença a treballar, fem un seguiment i acompanyament a la inserció per tal que pugui mantenir el seu lloc de treball.

 

Per més informació contactar directament amb la Fundació Caviga:

Telèfon: 93 635 74 65 o a caviga@caviga.cat

 

PADI

El punt d’atenció a la discapacitat intel·lectual (PADI) neix a com resposta a cobrir la necessitat d’informació i acompanyament de les persones amb DI i el seu nucli familiar.
El servei s’ofereix a la població de la comarca del Baix Llobregat.

El PADI és un servei itinerant que ofereix informació, formació i dinamitzarà a famílies de persones amb DI i a professionals de les administracions municipals vinculades al sector de la discapacitat.

La finalitat principal del servei serà:

  1. Empoderar a les famílies per a que tinguin recursos tècnics i emocionals per a que puguin ser un dels motors de la inclusió de les persones amb DI.
  2. Donar suport als professionals del sector de la discapacitat al Baix Llobregat a través de la informació, formació i creació d’una xarxa que pugui cobrir les necessitats i demandes dels seus serveis.
Anar al web del PADI