Conv.FC02 Convocatòria per a la selecció d'un lloc de treball a temps parcial d’OFICIAL 1ª ADMINISTRATIU/VA-COMPTABLE i la constitució d’una borsa de treball

Conv.FC02 Convocatòria per a la selecció d'un lloc de treball a temps parcial d’OFICIAL 1ª ADMINISTRATIU/VA-COMPTABLE i la constitució d’una borsa de treball
Estat
tancat
Data limit 08-26-2021
Tipus convocatòria
Borsa de treball