FUNDACIÓ CAVIGA

 • Compromís
  i inclusió
  Social
 • Treball
  amb
  equip
 • Auto
  deter
  mina
  ció

VALORS

Relacionats amb les persones

Autonomia

Desenvolupar el màxim les capacitats de la persona, per tal de facilitar que assoleixi el grau més alt possible d’autonomia personal i lliure elecció.

Autodeterminació

Garantir el dret a decidir sobre les qüestions que afecten la seva pròpia vida oferint els suports necessaris.

Igualtat de drets i d'oportunitats

Vetllar per a què les persones amb discapacitat intel·lectual tinguin els mateixos drets i oportunitats que totes les persones de la societat.

Relacionats amb l'organització

Compromís i inclusió social

Treballar de forma col·laborativa i en xarxa, promovent la sensibilització de la societat i fer participar a la persona amb discapacitat en els entorns comunitaris.

Professionalitat i
treball en equip

Treballar de forma participativa i interdisciplinar.

SERVEIS

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

És un servei que té per objecte facilitar a les persones usuàries una atenció diürna integral que els hi permet assolir la màxima qualitat de vida, dins les seves possibilitats.

 

Projecte de Formació i Inserció Laboral i de Treball amb Suport

El programa Treball Amb Suport és un programa d’orientació i inserció laboral que atén a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental, que tenen dificultats per incorporar-se en el món laboral i que necessiten un acompanyament per a aconseguir-ho.

Servei Ocupacional d'inserció (SOI)

És un servei d’atenció diürna integral que té per objecte facilitar a les persones usuàries potenciar i conservar les capacitats laborals per tal d’integrar-se a l’activitat laboral.

 

Punt d’atenció a la discapacitat intel·lectual (PADI)

El punt d’atenció a la discapacitat intel·lectual (PADI) neix a com resposta a cobrir la necessitat d’informació i acompanyament de les persones amb DI i el seu nucli familiar.
El servei s’ofereix a la població de la comarca del Baix Llobregat.

SABER-NE MÉS

Seu electrònica

Portal de Transparència

Oblideu-vos del paper i beneficieu-vos de la facturació electrònica.

Permet la presentació d'una instància o l’aportació de documentació a la Fundació.

Consulta les ofertes de Treball per a la Fundació.

Perfil del contractant, publicacions oficials i altres anuncis.

Veure tot el llistat de eines disponibles online