Bases de la convocatòria per a la contractació laboral temporal a jornada completa, modalitat contracte de relleu, d'un/a Gerent pel Centre Ocupacional Caviga

Bases de la convocatòria per a la contractació laboral temporal a jornada completa, modalitat contracte de relleu, d'un/a Gerent pel Centre Ocupacional Caviga
Estat
tancat
Data limit 05-08-2017
Tipus convocatòria