COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN I DE L'EQUIP DIRECTIU

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CAVIGA

  • Presidenta:  Consell Comarcal del Baix Llobregat  -Representant Sra. Eva Maria Martínez Morales (suplent: Sra. Montserrat Canas Moldón)
  • Vicepresidenta 1a:  Ajuntament de Viladecans -Representant Sr. Carlos Ruiz Novella (suplent: Sra. Maria Ávila Aguilar)
  • Vicepresidenta 2a: Ajuntament de Gavà -Representant Sra. Cristina Agustí Vendrell
  • Vicepresidenta 3a: Ajuntament de Castelldefels -Representant Sr. Javier Hiniesto Domínguez (suplent: Sra. Francesca Cruz Muñoz)
  • Secretari no patró: Sr. Juan Francisco Vázquez Piñeiro
  • Tresorera no patrona: Sra. Laura Barrufet Miró

 

  • Gerent del Centre Ocupacional Caviga:  Sra. Laura Barrufet Miró
  • Director Tècnic del Centre Ocupacional Caviga: Sr. Juan Diego Pimentel Clavijo