Col·lectiu de persones beneficiàries ateses al 2022

A finals de 2022 el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) manté una ocupació del 100% de les 80 places assignades.

La mitjana de persones usuàries del STO al 2022 és de 80 persones. De les quals el 44% són dones i el 56% són homes.

De mitjana, el percentatge de persones beneficiàries per municipis és: 29% de Castelldefels, 31% de Gavà i 40% de Viladecans

 

A finals de 2022 el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) manté una ocupació del 100% de les 14 places assignades.

La mitjana de persones usuàries del SOI al 2022 és de 14 persones. De les quals el 8% són dones i el 92% són homes.

De mitjana, el percentatge de persones beneficiàries per municipis és: 21% de Castelldefels, 36% de Gavà i 43% de Viladecans.

 Mitjana beneficiàries CO 2021

 

Durant l’any 2022 el programa Treball amb Suport (TAS) ha atès un total de 20 persones, 2 de les quals han causat baixa per diversos motius, essent 18 el número de persones participants a finals d’any; 5 de Castelldefels (3 dones i 2 homes), 5 de Gavà (2 dones i 3 homes) i 8 de Viladecans (2 dones i 6 homes). 

 

Durant l'any 2022 han resultat  directament beneficiàries del programa Punt d'Atenció a la Discapacitat Intel·lectual  un total de 477 persones (48% dones, 48% homes i 4% no binàries). Es calcula que s'ha arribat a una població de 590 persones considerades com a beneficiàries indirectes del programa.

També s'han vist beneficiats directament, les i els professionals dels ajuntaments i serveis de la comarca i del Consell Comarcal del Baix Llobregat (40 professionals) que estan en relació amb el món de la discapacitat.