ADRECES DE CORREU POSTAL I ELECTRÒNIC

SEU SOCIAL :    Ctra. N340 Parc Torreblanca  08980 Sant Feliu de Llobregat

Centre Ocupacional CAVIGA :   C/Andorra, 70  08840 Viladecans

Correu electrònic:   caviga@caviga.cat

Número d'inscripció en el Registre de Fundacions: 1837